โปรโมชั่นดีจากศรีพันวา – ข่าว สกู๊ป เรื่องราว จังหวัดภูเก็ต

ส่วนลดค่าอาหาร 30% สำหรับคนภูเก็ต
ทุกห้องอาหาร (ยกเว้น Baba Nest)
วันนี้ – 31 ตุลาคม 2563

*กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าทาง 076371008
**กรุณาแสดงบัตรประชาชน หรือใบอนุญาตทำงาน ที่ระบุว่าอาศัย หรือทำงาน ในจังหวัดภูเก็ต

โปรโมชั่นดีดีจากศรีพันวาโปรโมชั่นดีดีจากศรีพันวา โปรโมชั่นดีดีจากศรีพันวาโปรโมชั่นดีดีจากศรีพันวา โปรโมชั่นดีดีจากศรีพันวาโปรโมชั่นดีดีจากศรีพันวา โปรโมชั่นดีดีจากศรีพันวาโปรโมชั่นดีดีจากศรีพันวา

ดูเนื้อหาต้นฉบับ

ที่มา : https://news.phuketindex.com/features/sri-panwa-phuket-17-250380.html
ขอขอบคุณ : https://news.phuketindex.com/features/sri-panwa-phuket-17-250380.html


โปรโมชั่น