กคช.ออกโปรโมชั่นช่วยลูกค้า

วันพุธ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564, 15.15 น.

กคช.ออกโปรโมชั่นช่วยลูกค้า

การเคหะแห่งชาติทุ่มสุดตัวช่วยลูกค้าใหม่จากผลกระทบไวรัสโควิด-19 รอบใหม่  กำหนด 3 โปรโมชั่นลดดอกเบี้ยเช่าซื้อ 0% ในปีแรก ลดราคา (Shock Price) เหลือเพียงหน่วยละ 250,000 – 520,000 บาท และให้เช่าราคาพิเศษ 999 – 1,200 บาท/เดือนในปีแรก

นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ตระหนักถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ

โควิด – 19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ซึ่งส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการเคหะแห่งชาติ จึงได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือลูกค้าใหม่ผ่าน 3 รูปแบบโปรโมชั่น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564

1. โปรโมชั่นดอกเบี้ยเช่าซื้อ 0% เป็นเวลา 1 ปี สำหรับลูกค้าที่สถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อสามารถยื่นขอสินเชื่อจากโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย หรือทำสัญญาเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติโดยตรง พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

2. โปรโมชั่นลดราคา (Shock Price) โครงการบ้านเอื้ออาทร 56 โครงการ กำหนดราคาขายเงินสดหน่วยละ 250,000 – 520,000 บาท 

3. โปรโมชั่นเช่าราคาพิเศษ 999 – 1,200 บาทต่อเดือนในปีแรก จำนวน 84 โครงการที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

นายทวีพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลกระทบจากการระบาดครั้งแรกเมื่อต้นปี 2563 ถือว่าหนักหนาพอสมควรอยู่แล้ว ส่วนการระบาดรอบใหม่ตั้งแต่ปลายปี 2563 ต่อเนื่องจนถึงปีใหม่ 2564 ยิ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อลูกค้าใหม่ การเคหะแห่งชาติจึงได้กำหนดมาตรการเหล่านี้ เพื่อลดภาระและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการดูแลพี่น้องประชาชน

“การเคหะแห่งชาติ พยายามช่วยเหลือลูกค้านับตั้งแต่เกิดไวรัสโควิด-19 ครั้งแรก เพราะกลุ่มลูกค้าเราเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อย ล้วนได้รับผลกระทบรุนแรง แต่ยังต้องช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก เมื่อต้องเผชิญปัญหาโควิด-19 อีกระลอก โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ต้องการที่อยู่อาศัย” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าว

สำหรับรายละเอียดมาตรการโปรโมชั่นดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานการเคหะแห่งชาติทุกแห่ง หรือ Call Center 1615 และ www.nha.co.th 

ดูเนื้อหาต้นฉบับ

ที่มา : https://www.banmuang.co.th/news/economy/219266
ขอขอบคุณ : https://www.banmuang.co.th/news/economy/219266


โปรโมชั่น