‘กคช.’ ทุ่มสุดตัวออก 3 โปรโมชั่นช่วยลูกค้า

การเคหะฯ หรือ กคช. ทุ่มสุดตัวช่วยลูกค้าใหม่จากโควิด-19 กำหนด 3 โปรโมชั่นลดดอกเบี้ยเช่าซื้อ 0% ในปีแรก ลดราคา (Shock Price) เหลือเพียงหน่วยละ 250,000-520,000 บาท และให้เช่าราคาพิเศษ 999-1,200 บาท/เดือนในปีแรก

การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ส่งผลกระทบ ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ทั้งนี้ นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ หรือ กคช. เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ จึงได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือลูกค้าใหม่ผ่าน 3 รูปแบบโปรโมชั่น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 ประกอบด้วย

ทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ

1.โปรโมชั่นดอกเบี้ยเช่าซื้อ 0% เป็นเวลา 1 ปี สำหรับลูกค้าที่สถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อสามารถยื่นขอสินเชื่อจากโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย หรือทำสัญญาเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติโดยตรง พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

2. โปรโมชั่นลดราคา (Shock Price) โครงการบ้านเอื้ออาทร 56 โครงการ กำหนดราคาขายเงินสดหน่วยละ 250,000-520,000 บาท 

3. โปรโมชั่นเช่าราคาพิเศษ 999-1,200 บาทต่อเดือนในปีแรก จำนวน 84 โครงการที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

ดูเนื้อหาต้นฉบับ

ที่มา : https://www.thansettakij.com/content/property/464460
ขอขอบคุณ : https://www.thansettakij.com/content/property/464460


โปรโมชั่น