โปรโมชั่น MK ชุด เป็ด ไหว้ มงคล เทศกาล ตรุษจีน 2564 เป็ดย่าง เอ็มเค ชุดละ 699 บาท ที่…

โปร โมชั่น MK เป็ดย่าง MK เป็ด ไหว้ ตรุษจีน 2564

โปรโมชั่น MK ชุด เป็ด ไหว้มงคล ตรุษจีน 2564 จาก MK Restaurants

MK ชุดเป็ดไหว้มงคล เทศกาล ตรุษจีน 2564

สะดวก ปลอดภัย ส่งตรงถึงที่ สั่งจองได้แล้ววันนี้ ตรุษจีนนี้ ไหว้ด้วย ชุดเป็ดมงคล

เพื่อเสริมสิริมงคลให้ครอบครัว และให้ชีวิตพบแต่ความสุข เฮง เฮง ไปตลอดทั้งปี

และยังเสริมด้วย เมนูหลากหลาย กับ ชุดของไหว้มงคล จาก MK ที่สะดวกปลอดภัย การันตีมาตรฐานความอร่อย

ตรุษจีนนี้ เฮงให้สุด ต้องสั่งเลย www.MK1642.com หรือโทร 1642 หรือที่ร้าน MK Restaurants สาขาทีร่วมรายการ

 

ชุดเป็ดไหว้มงคล และชุดเสริมของไหว้มงคล ราคามีดังนี้

1. ชุดเป็ดไหว้มงคล (เป็ดย่างเอ็มเคเต็มตัว พร้อมเครื่องใน) ราคาชุดละ 699.-

2. ชุดขนมจีบหมู 9 ลูก ราคาชุดละ 139.-

3. ชุดซาลาเปา 3 ไส้ 9 ลูก (ครีม, มันม่วง, หมูสับ) ราคาชุดละ 139.-

4. ชุดซาลาเปาไส้ครีม 9 ลูก ราคาชุดละ 139.-

5. ชุดซาลาเปาไส้มันม่วง 9 ลูก ราคาชุดละ 139.-

6. ชุดซาลาเปาไส้หมูสับ 9 ลูก ราคาชุดละ 139.-

7. ชุดหอยจ๊อฮ่องเต้ 6 ชิ้น ราคาชุดละ 169.-

 

*2.-6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกเปลี่ยนคละไส้ หรือจำนวนภายในชุดซาลาเปา และขนมจีบ 9 ลูก*

สั่งจองชุดไหว้ล่วงหน้าได้แล้ววันนี้

สั่งจองล่วงหน้าได้ตั้งแต่ว ันที่ 23 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2564

สามารถสั่งจองได้ผ่าน 3 ช่องทาง เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ ดังนี้

– ที่ร้าน MK Restaurants เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ

– MK Delivery* โทร.1642 เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ

– MK Delivery* สั่งผ่านออนไลน์ ที่ www.MK1642.com เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ

เงื่อนไข

• ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 23 มกราคม 2564 – 11 กุมภาพันธ์ 2564

• ลูกค้าสามารถสั่งจองล่วงหน้าชุดเป็ดไหว้มงคล และหรือชุดเสริมของไหว้มงคลชุดใดก็ได้

• รับสั่งจองล่วงหน้าที่ร้าน MK Restaurants และ MK1642.com หรือโทร 1642 (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ)

• บริการจัดส่งเฉพาะในเขตพื้นที่ที่ให้บริการ

• อาหารและภาชนะในภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

• บริษัทฯสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปร โมชั่น MK เป็ดย่าง MK เป็ด ไหว้ ตรุษจีน 2564

โปร โมชั่น MK เป็ดย่าง MK เป็ด ไหว้ ตรุษจีน 2564

โปร โมชั่น MK เป็ดย่าง MK เป็ด ไหว้ ตรุษจีน 2564

##############################################

ดูเนื้อหาต้นฉบับ

ที่มา : https://www.maneedee.com/promotion-sale/18-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%94/1816-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-mk-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%94-%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89-%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99-2564-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B0-699-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-mk-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89-%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87-11-%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-2564
ขอขอบคุณ : https://www.maneedee.com/promotion-sale/18-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%94/1816-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-mk-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%94-%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89-%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99-2564-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B0-699-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-mk-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89-%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87-11-%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-2564


โปรโมชั่น