โปรโมชั่น ลีวายส์ ซื้อ 2 ชิ้น ลด 30% วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2564 ที่ Levi’s และ…

โปรโมชั่น ลีวายส์

โปรโมชั่น ลีวายส์ ซื้อ 2 ชิ้น ลด 30%* จาก Levi’s

ลีวายส์ จัด โปรโมชั่น พิเศษ ลีวายส์® ลด 30%* เมื่อซื้อ 2 ชิ้นขึ้นไป

ระยะเวลาจัดโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันที่ 29 – 31 มกราคม 2564

จัดโปรโมชั่นที่  :  ที่ร้าน ลีวายส์ ทุกสาขา

เงื่อนไข

-ไม่สามารถร่วมโปรโมชั่นอื่นได้

-เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ

-สินค้า LVC และ LAV ไม่ร่วมรายการ

-ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจลีวายส์ คลิก

###########################################

ดูเนื้อหาต้นฉบับ

ที่มา : https://www.maneedee.com/promotion-sale/36-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-,%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2-,%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%87/1036-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C-levi-s-%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-%E0%B8%A5%E0%B8%94-50-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2-%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87-21-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2558
ขอขอบคุณ : https://www.maneedee.com/promotion-sale/36-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-,%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2-,%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%87/1036-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C-levi-s-%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-%E0%B8%A5%E0%B8%94-50-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2-%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87-21-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2558


โปรโมชั่น