โลละ 18.- แตงโม แตงโม้ แตงโม พันธุ์กินรีสกลนครจ้า เนื้อเยอะ รีบมาซื้อ