โปรโมชั่น Lotus’s go fresh สะสมแสตมป์ แลก ของกิน ของใช้ ที่ โลตัส โกเฟรช วันนี้

โปรโมชั่น เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สินค้า ราคาพิเศษ

โปรโลตัส โกเฟรช แสตมป์ แลกคุ้ม ที่ Lotus’s go fresh

โปรโมชั่น แสตมป์โลตัส กลับมาแล้ว สะสมแสตมป์ แลกของกัน

รอบนี้มีของมาให้แลกจัดเต็ม สุดคุ้ม! เอาใจมาแลกใจ สะสมครบแลกของคุ้ม ง่ายๆ ที่โลตัส โก เฟรช

 

รับแสตมป์ได้ง่ายๆ เมื่อช้อปครบ 100 บาทรับเลยแสตมป์ 1 ดวง

 

ระยะเวลาสะสมแสตมป์ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม – 18 พฤษภาคม 2565

ระยะเวลาการแลกสินค้าแลกซื้อ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม – 25 พฤษภาคม 2565

สะสมแสตมป์ได้ที่ โลตัส โกเฟรซ เท่านั้น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

– เมื่อสะสมครบ 20 ดวง แลกของกินเบิ้ล2 ได้ที่ โลตัส โก เฟรช และ โลตัส ไฮเปอร์ มาร์เก็ต ทุกสาขา

– พิเศษยิ่งกว่า เมื่อสะสมครบ 40 และ 60 ดวง แลกของใช้สุดคุ้มได้ที่ โลตัส ไฮเปอร์ มาร์เก็ต ทุกสาขา

**ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://bit.ly/3Ig3CqE

พิเศษยิ่งขึ้น

**รับแสตมป์หัวใจเพิ่มแบบ ‘เอ็กซ์ตร้า‘ รายสัปดาห์ เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการแจกแสตมป์เพิ่ม ที่ โลตัส โกเฟรซเท่านั้น!

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

โปรโมชั่น เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สินค้า ราคาพิเศษ
โปรโมชั่น เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สินค้า ราคาพิเศษ
โปรโมชั่น เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สินค้า ราคาพิเศษ

ด้านล่างเป็นสินค้าพิเศษ รับแสตมป์เพิ่ม 

สินค้าด้านล่างจัดรายการแจกแสตมป์เพิ่มระหว่างวันที่ 17 – 30 มีนาคม 2565

โปรโมชั่น เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สินค้า ราคาพิเศษ
โปรโมชั่น เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สินค้า ราคาพิเศษ
โปรโมชั่น เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สินค้า ราคาพิเศษ
โปรโมชั่น เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สินค้า ราคาพิเศษ
โปรโมชั่น เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สินค้า ราคาพิเศษ
โปรโมชั่น เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สินค้า ราคาพิเศษ
โปรโมชั่น เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สินค้า ราคาพิเศษ
โปรโมชั่น เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สินค้า ราคาพิเศษ
โปรโมชั่น เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สินค้า ราคาพิเศษ
โปรโมชั่น เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สินค้า ราคาพิเศษ
โปรโมชั่น เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สินค้า ราคาพิเศษ
โปรโมชั่น เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สินค้า ราคาพิเศษ
โปรโมชั่น เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สินค้า ราคาพิเศษ

———————————————————————

ดูเนื้อหาต้นฉบับ

ที่มา : https://www.maneedee.com/promotion-sale/25-%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2/667-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%94-%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81-bduck-hero-with-attitude-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA-%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87-21-%E0%B8%95-%E0%B8%84-58-%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C
ขอขอบคุณ : https://www.maneedee.com/promotion-sale/25-%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2/667-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%94-%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81-bduck-hero-with-attitude-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA-%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87-21-%E0%B8%95-%E0%B8%84-58-%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C


โปรโมชั่น