โปรโมชั่น เซเว่น สะสม แสตมป์ ออนไลน์ M-Stamp แลก พรีเมี่ยม ที่ 7-Eleven วันนี้

โปรโมชั่น เซเว่น สะสม แสตมป์ ออนไลน์ M-Stamp แลก พรีเมี่ยม ที่ 7-Eleven

โปรโมชั่น เซเว่น สะสม แสตมป์ ออนไลน์ M-Stamp แลก พรีเมี่ยม ที่ 7-Eleven

โปรโมชั่น สะสม แสตมป์ เซเว่น รอบนี้ เฉพาะสมาชิก Allmember เท่านั้น และสะสมเป็น “แสตมป์ออนไลน์” หรือที่เรียกว่า M-Stamp เท่านั้น

รายละเอียดดังนี้

– การสะสม M-Stamp เฉพาะลูกค้า All member เท่านั้น

– ลูกค้าจะได้รับ M-Stamp เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ แจก M-Stamp ตามที่กำหนด

– แลกผ่านระบบการจองที่ร้าน 7-Eleven สินค้ามีจำนวนจำกัด

ระยะเวลาในการแจก M-Stamp ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 23 มิถุนายน 2565

ระยะเวลาในการใช้ M-Stamp ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2565

โปรโมชั่น เซเว่น สะสม แสตมป์ ออนไลน์ M-Stamp แลก พรีเมี่ยม ที่ 7-Eleven
โปรโมชั่น เซเว่น สะสม แสตมป์ ออนไลน์ M-Stamp แลก พรีเมี่ยม ที่ 7-Eleven
โปรโมชั่น เซเว่น สะสม แสตมป์ ออนไลน์ M-Stamp แลก พรีเมี่ยม ที่ 7-Eleven
โปรโมชั่น เซเว่น สะสม แสตมป์ ออนไลน์ M-Stamp แลก พรีเมี่ยม ที่ 7-Eleven

สินค้าที่ร่วมรายการ แจก M-Stamp รออัพเดทไม่เกินเที่ยงค่ะ

###############################################

ดูเนื้อหาต้นฉบับ

ที่มา : https://www.maneedee.com/promotion-sale/25-%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2/961-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%8C-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81-7-eleven-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B0-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89-25-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2558
ขอขอบคุณ : https://www.maneedee.com/promotion-sale/25-%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2/961-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%8C-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81-7-eleven-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B0-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89-25-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2558


โปรโมชั่น